Subsidie

Wilt u ook graag subsidie voor uw evenement in de gemeente Nuth? Download hier het SEN subsidie aanvraagformulier.

Het SEN-bestuur vergadert 1 x per 6 weken. Uw aanvraag zal dus zo spoedig mogelijk behandeld worden.

Vul alle gegevens in en stuur het formulier op naar info@evenementennuth.nl.

Of per post naar:

Stichting Evenementen Nuth
p/a Mareweg 4A
6333 BS Schimmert

Een aanvraag voor subsidie voor een evenement dient een beschrijving te bevatten op onderstaande onderdelen.

 1. Soort
 2. Vorm en inhoud
 3. Beoogde aantal bezoekers
 4. Doelgroep(en)
 5. Locatie waar evenement gehouden wordt
 6. Bekostiging
 7. Organisatorische aanpak (in te zetten menskracht, publiciteit, tijdsplanning, partners, sponsoren etc.)

Toekenning en hoogte van subsidie van SEN is afhankelijk van de mate waarin aan onderstaande criteria wordt voldaan.

 • Karakter; in hoeverre is het voorgenomen evenement een toegevoegde waarde voor het gebied waarop het evenement zich richt (buurt, kerkdorp, gemeente, regio etc.)?
 • Terugkerend evenement; keert het evenement jaarlijks (of in een andere frequentie) terug?
 • Aantal bezoekers; hoeveel bezoekers beoogt het evenement?
 • Passende locatie; past de gekozen locatie bij het karakter van het evenement?
 • Organiserend vermogen; in hoeverre is de aanvrager gewend om een evenement te organiseren?
 • FinanciĆ«le onafhankelijkheid; in hoeverre kan het evenement, na de start- en eventuele (afnemende) vervolg-subsidie financieel op eigen benen staan?
 • Spin-off; ondervinden, naast de bezoekers, andere partijen positieve effecten van het evenement?
 • Bijdrage aan educatieve en (historische) culturele waarden.

Agenda