Over SEN

De Stichting Evenementen Nuth (SEN) is op 8 december 2009 opgericht. Het bestuur van SEN bestaat uit vrijwilligers (inwoners van de gemeente Nuth) en de evenementencoordinator van de VVV Zuid Limburg. Als toehoorders zijn er 2 ambtenaren van de gemeente Nuth bij de bestuursvergaderingen aanwezig.

Bestuur

Stichting Evenementen Nuth bestaat uit:

SEN

  • Voorzitter: functie is vacant
  • Eric Hennekens (penningmeester & secretaris)
  • Simone Meertens (bestuurslid namens VVV Zuid-Limburg)
  • George Jacobs (bestuurslid)

Ambtelijke ondersteuning SEN

  • Rianne van der Meijden (Gemeente Nuth)
  • Ivo Janssen (Gemeente Nuth)

Doelstelling

Stichting Evenementen Nuth (SEN) heeft tot doel om middels een aantal activiteiten de organisatie van evenementen in Nuth te stimuleren, adviseren en financieel te ondersteunen.
De ondersteuning heeft als doelstelling en slogan: Nuth heeft het!
De evenementen waar SEN zich op wil richten dienen aan deze doelstelling bij te dragen en Nuth nadrukkelijker in de regio op de kaart te zetten.

Financiën

SEN krijgt jaarlijks een bijdrage van de gemeente Nuth en kan deze gelden naar eigen inzicht verdelen. Tevens heeft SEN sponsoren (vrienden van SEN) die een jaarlijkse bijdrage leveren aan de subsidiekas.
De subsidies die SEN verstrekt aan evenementenorganisaties variëren van €500,00 tot €2500,00. Een subsidie kan eenmalig zijn, maar bij voorkeur subsidieert SEN voor een periode van minimaal 3 x dat het evenement plaatsvindt. Tijdens deze periode bouwt SEN de subsidie jaarlijks af met 33,33% van de startsom.
Het bestuur adviseert tevens (gevraagd en ongevraagd) de gemeente Nuth om bij grootschalige evenementen een jaarlijks terugkerende structurele subsidie te verstrekken.


Agenda