Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Evenementen Nuth met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Stichting Evenementen Nuth verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Stichting Evenementen Nuth en samenwerkende ondernemingen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Verwijzingen naar sites die niet door Stichting Evenementen Nuth worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Stichting Evenementen Nuth uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Stichting Evenementen Nuth worden onderhouden wordt afgewezen.


Agenda